Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af The Labour Court, Ireland (Irland) den 13. august 2015 – Dr David L. Parris mod Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform og Department of Education and Skills

(Sag C-443/15)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

The Labour Court, Ireland

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Dr David L. Parris

Sagsøgt: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform og Department of Education and Skills

Præjudicielle spørgsmål

Udgør det forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, i modstrid med artikel 2 i direktiv 2000/78/EF1 , at anvende en regel i en erhvervstilknyttet pensionsordning, som begrænser udbetaling af efterladteydelse til den overlevende registrerede partner til et medlem af ordningen, når dette medlem dør, ved at kræve, at medlemmet og hans registrerede partner skulle have indgået registreret partnerskab, inden medlemmet var fyldt 60 år, når national ret ikke tillod indgåelse af registreret partnerskab, før efter at medlemmet var fyldt 60 år, og når medlemmet og hans registrerede partner inden da havde levet i et forpligtende omsorgsfællesskab, der er indgået for resten af livet?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

2)    Udgør det forskelsbehandling på grund af alder, i modstrid med artikel 2, sammenholdt med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2000/78/EF, at en udbyder af pensionsydelser under en erhvervstilknyttet pensionsordning begrænser ret til efterladtepension for den overlevende registrerede partner til et medlem af ordningen, når medlemmet dør, ved at kræve, at medlemmet og hans registrerede partner skulle have indgået registreret partnerskab, inden medlemmet var fyldt 60 år, hvor: –

a)    aldersgrænsen for medlemmets indgåelse af registreret partnerskab ikke er et kriterium, der anvendes til aktuarberegninger, og

b)    medlemmet og hans registrerede partner i henhold til national ret ikke måtte indgå registreret partnerskab, før efter at medlemmet var fyldt 60 år, og hvor medlemmet og hans registrerede partner inden da havde levet i et forpligtende omsorgsfællesskab, der er indgået for resten af livet?

Såfremt det andet spørgsmål besvares benægtende:

3)    Udgør det forskelsbehandling, i modstrid med artikel 2, sammenholdt med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2000/78/EF, hvis begrænsningen af rettigheder under en erhvervstilknyttet pensionsordning, som beskrevet i enten det første eller det andet spørgsmål, skyldtes en kombination af alder og seksuel orientering for et medlem af ordningen?

____________

1     Rådets direktiv 2000/78/EF af 27.11.2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303, s. 16).