Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το The Labour Court, Ιρλανδία (Ιρλανδία) στις 13 Αυγούστου 2015 – Dr. David L. Parris κατά Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(Υπόθεση C-443/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

The Labour Court, Ιρλανδία

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: Dr. David L. Parris

Εφεσίβλητοι: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνιστά δυσμενή διάκριση για λόγους που άπτονται του σεξουαλικού προσανατολισμού, κατά παράβαση του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ 1 , η εφαρμογή όρου προγράμματος συνταξιοδοτήσεως επαγγελματιών, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, δεν επιτρέπεται η καταβολή συντάξεως επιζώντος στον επιζώντα ομόφυλο σύντροφο με τον οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβιώσεως, καθόσον απαιτείται από τον ασφαλισμένο και τον καταχωρισθέντα σύντροφό του να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβιώσεως πριν από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας του ασφαλισμένου, υπό περιστάσεις κατά τις οποίες το εθνικό δίκαιο δεν επέτρεπε τη σύναψη συμφώνου συμβιώσεως παρά μόνον αφότου ο ασφαλισμένος είχε ήδη πλέον συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας και ο ίδιος και ο καταχωρισθείς σύντροφός του συμβίωναν πολύ πριν από την ημερομηνία αυτή;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Συντρέχει διάκριση για λόγους που άπτονται της ηλικίας, κατά παράβαση του άρθρου 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, όταν ο υπόχρεος παροχής στο πλαίσιο προγράμματος συνταξιοδοτήσεως επαγγελματιών περιορίζει το δικαίωμα για σύνταξη επιζώντος υπέρ του ομόφυλου καταχωρισθέντος συντρόφου του θανόντος ασφαλισμένου, στον βαθμό που απαιτεί από τον ασφαλισμένο και τον καταχωρισθέντα σύντροφό του να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβιώσεως πριν από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας του ασφαλισμένου όταν:α)    Ο καθορισμός της ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση της οποίας ο ασφαλισμένος υποχρεούται να έχει συνάψει σύμφωνο συμβιώσεως δεν αποτελεί κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται σε αναλογιστικούς υπολογισμούς, καιβ)    το εθνικό δίκαιο δεν επέτρεπε στον ασφαλισμένο και στον καταχωρισθέντα σύντροφό του τη σύναψη συμφώνου συμβιώσεως παρά μόνον αφότου ο ασφαλισμένος είχε ήδη πλέον συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας και ο ασφαλισμένος και ο καταχωρισθείς σύντροφός του συμβίωναν πολύ πριν από την ημερομηνία αυτή;Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα:Θα συνέτρεχε διάκριση, κατά παράβαση του άρθρου 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, αν οι περιορισμοί επί των δικαιωμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών εντός του πλαισίου του προγράμματος συνταξιοδοτήσεως επαγγελματιών, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στο πρώτο ή στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, ανέκυπταν από τον συνδυασμό της ηλι

κίας και του σεξουαλικού προσανατολισμού του ασφαλισμένου;

____________

1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την

εργασία (EE L 303, σ. 16).