Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Labour Court (Iirimaa) 13. augustil 2015 – Dr David L. Parris versus Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(kohtuasi C-443/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Labour Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Dr David L. Parris

Vastustajad: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tegemist on diskrimineerimisega seksuaalse sättumuse alusel, mis on vastuolus direktiivi 2000/78/EÜ1 artikliga 2, kui kohaldatakse tööalaste hüvitiste skeemi käsitlevat eeskirja, mis piirab skeemiga kindlustatu üleelanud registreeritud partnerile kindlustatu surma korral toitjakaotuspensioni maksmist nõudega, et kindlustatu ja tema üleelanud partneri kooselu peab olema registreeritud enne kindlustatu 60. sünnipäeva, kui riigisisene õigus ei võimaldanud neil enne kindlustatu 60. sünnipäeva kooselu registreerida ning kui kindlustatu ja tema registreeritud partner olid alustanud enne seda kuupäeva pühendunud kooselu?

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

2.    Kas tegemist on diskrimineerimisega vanuse alusel, mis on vastuolus direktiivi 2000/78/EÜ artikliga 2 koostoimes artikli 6 lõikega 2, kui tööalaste hüvitiste skeemi kindlustusandja piirab skeemiga kindlustatu üleelanud registreeritud partnerile kindlustatu surma korral toitjakaotuspensioni maksmist nõudega, et kindlustatu ja tema registreeritud partneri kooselu peab olema registreeritud enne kindlustatu 60. sünnipäeva, kui:

a)    tingimus, mis puudutab kindlustatu vanust kooselu registreerimise ajal, ei ole kindlustusmatemaatilistes arvutustes kasutatav kategooria ja

b)    riigisisene õigus ei võimaldanud kindlustatul ja tema registreeritud partneril enne kindlustatu 60. sünnipäeva kooselu registreerida ning kindlustatu ja tema registreeritud partner olid alustanud enne seda tähtaega pühendunud kooselu?

Kui teisele küsimusele vastatakse eitavalt:

3.    Kas tegemist oleks diskrimineerimisega, mis on vastuolus direktiivi 2000/78/EÜ artikli 6 lõikega 2, kui esimeses või teises küsimuses kirjeldatud tööalaste hüvitiste skeemiga seotud õiguste piirangud tuleneksid skeemiga kindlustatu vanusest ja seksuaalsest sättumusest?

____________

1 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (ELT L 303, lk 16).