Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. kolovoza 2015. uputio The Labour Court, Ireland (Irska) – Dr David L. Parris protiv Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(predmet C-443/15)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

The Labour Court, Ireland

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Dr David L. ParrisTuženici: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and SkillsPrethodna pitanja1

tupka: engleskiSud koji je uputio zahtjevThe Labour Court, Ireland Stranke glavnog postupkaTužitelj: Dr David L. ParrisTuženici: Trinity

College Dublin, Hi

gher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and SkillsPrethodna pitanja1.    Predstavlja li diskriminaciju na temelju spolne orijentacije, protivnu članku 2. Direktive 2000/78/EZ , to da se primjenjuje pravilo, u sustavu naknada za zaposlenike, kojim je isplata davanja za nadživjele članove nadživjelom civilnom partneru osiguranika nakon njegove smrti uvjetovana time da su taj osiguranik i njegov nadživjeli civilni partner sklopili civilno partnerstvo prije 60. rođendana tog člana, u okolnostima u kojima im je prema nacionalnom pravu bilo dopušteno sklopiti civilno partnerstvo tek nakon 60. rođendana to

g osiguranika i u kojima su osiguranik i

njegov partner već bili u faktičnom odnosu civilnog partnerstva prije tog datuma? Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, 2.    Predstavlja li diskriminaciju na temelju dobi, protivnu članku 2. u vezi s člankom 2. stavkom 6. Direktive 2000/78/EZ to da pružatelj naknada u sustavu naknada za zaposlenike uvjetuje naknadu za nadživjele članove obitelji nadživjelom civilnom partneru osiguranika nakon njegove smrti time da su taj osiguranik i njegov nadživjeli civilni partner sklopili civilno partnerstvo prije 60. rođendana tog osiguranika: (a)    ako se uglavak koji se odnosi na dob do koje osiguranik treba sklopiti civilno partnerstvo ne koristi u aktuarskim izračunima, i (b)    ako je osiguraniku i njegovom civilnom partneru prema nacionalnom pravu bilo dopušteno sklopiti civilno partnerstvo tek nakon 60. rođendana tog osiguranika i ako su osiguranik i njegov partner već bili u faktičnom odnosu civilnog partnerstva prije tog dat

uma.Ako je odgovor nadrugo pitanje niječan:3.    Bi li se radilo o diskriminaciji protivnoj članku 2. u vezi s člankom 2. stavkom 6. Dir

ektive 2000/78/EZ ako bi ograničenja prava u sustavu naknada za zaposlenike opisana u prvom, odnosno drugom pitanju proizlazila iz zajedničkog učinka dobi i spolne orijentacije osiguranika?

____________

1 Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg

okvira za jednako postupanje pri zapošlj

avanju i obavljanju zanimanja, SL L 303, str. 16., SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.