Language of document :

A The Labour Court, Ireland (Írország) által 2015. augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dr David L. Parris kontra Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(C-443/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

The Labour Court, Ireland

Az alapeljárás felei

Felperes: Dr David L. Parris

Alperesek: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Nemen alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e és ellentétes-e a 2000/78/EK irányelv,1 2. cikkével valamely foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül olyan szabály alkalmazása, amely a túlélő hozzátartozó ellátásának kifizetését a biztosított halálát túlélő élettársára korlátozza és megköveteli, hogy a biztosított és túlélő élettársa a biztosított 60. életévének betöltése előtt élettársi kapcsolatot létesítsen, jóllehet a nemzeti jog nem tette lehetővé számukra az élettársi kapcsolat létesítését a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően, miközben a biztosított és élettársa ezen időpontot megelőzően tényleges életközösséget létesített.

Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

2.    Életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e és ellentétes-e a 2000/78/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkével az, hogy valamely ellátást nyújtó intézmény a foglalkoztatói ellátási rendszer keretében a rendszerben biztosított személy túlélő élettársát a biztosított halála esetén megillető túlélő hozzátartozói nyugellátást olyan követelményhez köti, hogy a biztosított és élettársa a biztosított 60. életévének betöltése előtt élettársi kapcsolatot létesítsen, amennyiben:(a)    az a meghatározott életkor, amelynek betöltése előtt a biztosítottnak élettársi kapcsolatot kell létesítenie, nem szerepel a biztosításmatematikai számítások szempontjai között, és(b)    a biztosított és élettársa számára a nemzeti jog alapján a biztosított 60. életévének betöltése előtt nem volt lehetősége élettársi kapcsolatot létesíteni, noha a biztosított és élettársa ezen időpontot megelőzően tényleges életközösséget létesített.A 2. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:3.    A 2000/78/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkel ellentétes hátrányos megkülönböztetésnek minősül-e, ha az akár az 1., akár a 2. pontban bemutatott, foglalkoztatói ellátási

rendszerben alkalmazandó jogosultsági korlátozások a rendszer keretében biztosított személy életkorából és szexuális irányultságából együttesen következtek?

____________

1 A foglalkoztatás és a munk

avégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.)