Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2015. uputio Landgericht Saarbrücken (Njemačka) – Kazneni postupak protiv K. B.

(predmet C-458/15)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Saarbrücken

Stranka glavnog postupka

K. B.

Prethodno pitanje

Je li uvrštenje Liberation Tigers of Tamil Eelam na popis prema članku 2. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma1 za razdoblje od 11. kolovoza 2007. do uključivo 27. studenoga 2009., osobito na temelju odluka Vijeća od 28. lipnja 2007. (2007/445/EZ)2 , od 20. prosinca 2007. (2007/868/EZ, kako je ispravljena odlukom od istog dana)3 , od 15. srpnja 2008. (2008/583/EZ)4 , od 26. siječnja 2009. (2009/62/EZ) i Uredbe (EZ) br. 501/2009 od 15. lipnja 2009. , nevaljano?

____________

1 SL L 344, str. 70. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 1., str. 5.) SL L 169, str. 58. SL L 340, str. 100. SL L 188, str. 21. SL L 23, str. 25. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 4., str. 46.) SL L 151, str. 14.