Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Landgericht Saarbrücken (Vācija) – krimināllieta pret K. B.

(lieta C-458/15)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Saarbrücken

Lietas dalībnieks pamatlietā

K. B.

Prejudiciālais jautājums

Vai Liberation Tigers of Tamil Eelam iekļaušana Padomes 2001. gada 27. decembra Regulas (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām 1 , 2. panta 3. punktā paredzētajā sarakstā laikposmā no 2007. gada 11. augusta līdz 2009. gada 27. novembrim (ieskaitot), it īpaši, pamatojoties uz Padomes lēmumiem, kas pieņemti 2007. gada 28. jūnijā (2007/445/EK) 2 , 2007. gada 20. decembrī (2007/868/EK, redakcijā ar tajā pašā dienā pieņemtiem labojumiem)  , 2008. gada 15. jūlijā (2008/583/EK)  , 2009. gada 26. janvārī (2009/62/EK)  , un 2009. gada 15. jūnija Regula (EK) Nr. 501/2009  ir spēkā neesoša?

____________

1 OV L 344, 70. lpp. OV L 169, 58. lpp. OV L 340, 100. lpp. OV L 188, 21. lpp. OV L 23, 25. lpp. OV L 151, 14. lpp.