Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken (Nemecko) 28. augusta 2015 – trestné konanie proti K. B.

(vec C-458/15)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Saarbrücken.

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

K. B.

Prejudiciálna otázka

Je zapísanie organizácie Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigre oslobodenia tamilského Ílamu) do zoznamu podľa článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu1 v období od 11. augusta 2007 do 27. novembra 2009 vrátane, predovšetkým na základe rozhodnutí Rady z 28. júna 2007 (2007/445/ES) , z 20. decembra 2007 (2007/868/ES v znení korigenda z toho istého dňa) , z 15. júla 2008 (2008/583/ES) , z 26. januára 2009 (2009/62/ES) a na základe nariadenia Rady (ES) č. 501/2009 z 15. júna 2009 neplatné?

____________

1 Ú. v. ES L 344, s. 70; Mim. vyd. 18/001, s. 207. Ú. v. EÚ L 169, s. 58. Ú. v. EÚ L 340, s. 100. Ú. v. EÚ L 188, s. 21. Ú. v. EÚ L 23, s. 25. Ú. v. EÚ L 151, s. 14.