Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(második tanács)

2015. április 29.

F‑78/12. sz. ügy

Viara Todorova Androva

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Előléptetés – 2011. évi előléptetési időszak – Az előléptethető tisztviselők listájára való felvétel mellőzése – A személyzeti szabályzat 45. cikke – A besorolási fokozatban eltöltött két év szolgálati idő – Az ideiglenes alkalmazottként ledolgozott időszak figyelembevételének hiánya – Az érintett munkavállalók tevékenységének jogi jellegéből eredő eltérő bánásmód – 1999/70/EK irányelv – Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – Hivatkozhatóság – Kizárás”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben V. Todorova Androva lényegében egyrészt az Európai Unió Tanácsa azon határozatának a megsemmisítését kéri, amellyel mellőzték a 2011. évi előléptetési időszakban előléptethető tisztviselők listájára való felvételét, másrészt pedig az ezen határozat jogellenessége miatt őt ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. V. Todorova Androva maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket. Az Európai Bizottság és az Európai Unió Számvevőszéke maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Előléptetés – A besorolási fokozatban eltöltendő előírt minimális szolgálati idő – Kiszámítás – Az ideiglenes alkalmazottként teljesített időszakok figyelembevétele – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

2.      Tisztviselők – Előléptetés – A besorolási fokozatban eltöltendő előírt minimális szolgálati idő – Kiszámítás – Az ideiglenes alkalmazottként teljesített időszakok kizártsága – Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70 irányelv megsértése – Hiány

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk; 1999/70 tanácsi irányelv, melléklet, 4. szakasz, 1. pont)

1.      Az előléptetési eljárás keretében kizárólag a besorolási fokozatban tisztviselőként megszerzett szolgálati idő vehető figyelembe, annál is inkább, mivel az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek nem írják elő, hogy a személyzeti szabályzat 45. cikke bármilyen módon is alkalmazandó lenne az ideiglenes alkalmazottak helyzetére. A jogalkotó szerint ugyanis a tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazott előmenetelében nincs jogfolytonosság.

(lásd az 51. és 54. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: Bellantone kontra Számvevőszék ítélet, F‑85/06, EU:F:2007:171, 51. pont; Toronjo Benitez kontra Bizottság ítélet, F‑33/07, EU:F:2008:25, 87. pont; Prieto kontra Parlament végzés, F‑42/07, EU:F:2011:159, 61. pont.

2.      A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve, valamint az egyenlő bánásmód elve, amelyeket az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja rendel alkalmazni, az uniós jogrend olyan alapelveinek minősülnek, amelyeknek a figyelembevételével kell a személyzeti szabályzat 45. cikkének jogszerűségét vizsgálni.

Mindazonáltal a tisztviselők és a tagállami közigazgatások közötti jogviták összefüggésében a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állomány és a szerződéses alkalmazottak közötti esetleges eltérő bánásmód nem tartozik a hátrányos megkülönböztetés tilalma keretmegállapodásban foglalt elvének a hatálya alá, ugyanis az ilyen eltérő bánásmód alapját nem a munkaviszony határozott vagy határozatlan időtartama jelenti, hanem a személyzeti szabályzaton alapuló vagy szerződéses jellege.

E tekintetben a személyzeti szabályzat 45. cikke a tisztviselők előléptetési eljárását illetően nem valósít meg eltérő bánásmódot a határozott időre alkalmazott munkavállalók és a határozatlan időre alkalmazott munkavállalók között. A személyzeti szabályzat 45. cikke által figyelembe vett egyetlen tényező ugyanis az érintett alkalmazottak alkalmazásának jogi jellege, amely a tisztviselők által megszerzett szolgálati idő és az egyéb alkalmazottak által megszerzett szolgálati idő között ténylegesen eltérő bánásmódot valósít meg. Márpedig az ilyen eltérő bánásmód nem tartozik a hátrányos megkülönböztetés tilalma keretmegállapodásban foglalt elvének hatálya alá.

(lásd a 61–63. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: Rivas Montes végzés, C‑178/12, EU:C:2013:150, 44., 45. és 47. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Aayhan és társai kontra Parlament ítélet, F‑65/07, EU:F:2009:43, 101. pont.