Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhého senátu)

9. června 2015

Věc F‑126/14

Nicolas Henri Astier

v.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

a

Evropská komise

„Veřejná služba – Zaměstnanci ESVČ – Smluvní zaměstnanec – Incidenční otázky – Námitka nepřípustnosti – Rozhodnutí ESVČ – Žaloba mířící zčásti proti ESVČ a zčásti proti Komisi – Částečná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se N. H. Astier domáhá zrušení rozhodnutí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), kterým tato stanovila částku, jež mu má být proplacena za přestěhování z místa výkonu práce do místa původu, ve výši 7 960 eur namísto požadovaných 17 940 eur, a podřídila toto proplacení splnění určitých podmínek.

Rozhodnutí:      Žaloba ve věci F‑126/14 se zamítá jako nepřípustná v rozsahu, v němž směřuje proti Evropské komisi. N. H. Astier ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí v řízení o námitce nepřípustnosti. Evropská služba pro vnější činnost ponese vlastní náklady vynaložené v řízení o námitce nepřípustnosti. O nákladech hlavního řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Pasivní legitimace – Žaloba bývalého smluvního zaměstnance Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) – Rozhodnutí ESVČ o proplacení nákladů – Žaloba směřující proti Komisi – Nepřípustnost

[Služební řád, čl. 1b písm. a); rozhodnutí Rady 2010/427, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 5]

V případě smluvních zaměstnanců Komise ve službě na zastoupeních Unie ve třetích zemích vykonává Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) pravomoci orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv k proplácení nákladů na základě rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2013 o výkonu pravomocí přiznaných služebním řádem orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv.

Žaloba znějící na zrušení rozhodnutí ESVČ o proplacení nákladů na přestěhování bývalého smluvního zaměstnance ve službách zastoupení v třetí zemi je nepřípustná v rozsahu, v němž směřuje proti Komisi.

(viz body 22 a 24)