Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

9. lipnja 2015.

Predmet F‑126/14

Nicolas Henri Astier

protiv

Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD)

i

Europske komisije

„Javna služba – Osoblje ESVD‑a – Član ugovornog osoblja – Prethodna postupovna pitanja – Prigovor nedopuštenosti – Odluka ESVD‑a – Tužba podnesena dijelom protiv ESVD‑a i dijelom protiv Komisije – Djelomična nedopuštenost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, koji se primjenjuje na UEZAE na temelju njegova članka 106.a, kojom N. H. Astier u biti zahtijeva poništenje odluke Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) o određivanju iznosa koji mu treba naknaditi za preseljenje iz mjesta zaposlenja u mjesto podrijetla na 7.960 eura, umjesto na zahtijevanih 17.940, i podvrgavanju tog iznosa određenim uvjetima.

Odluka:      Tužba u predmetu F‑126/14 odbacuje se kao nedopuštena jer je podnesena protiv Europske komisije. N. H. Astier snosit će vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije u okviru postupka o prigovoru nedopuštenosti. Europska služba za vanjsko djelovanje snosit će vlastite troškove u okviru postupka o prigovoru nedopuštenosti. O troškovima glavnog postupka odlučit će se naknadno.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Svojstvo tuženika – Tužba bivšeg člana ugovornog osoblja Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) – Odluka ESVD‑a o naknadi troškova – Tužba protiv Komisije – Nedopuštenost

(Pravilnik o osoblju, čl. 1.b t. (a); Odluka Vijeća 2010/427, čl. 5. st. 2. i čl. 6. st. 5.)

Kad je riječ o članovima ugovornog osoblja Komisije koji su u službi u delegacijama Unije u trećim zemljama, prema Komisijinoj odluci od 4. lipnja 2013. o izvršavanju ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije tijelu nadležnom za sklapanje ugovora o radu, ovlasti tijela nadležnog za sklapanje ugovora o radu glede naknade troškova izvršava Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD).

Stoga tužbu za poništenje odluka ESVD‑a o naknadi troškova preseljenja bivšeg člana ugovornog osoblja koji je bio u službi u delegaciji u trećoj zemlji treba proglasiti nedopuštenom jer je podnesena protiv Komisije.

(t. 22. i 24.)