Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2015. június 9.

F‑126/14. sz. ügy

Nicolas Henri Astier

kontra

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

és

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az EKSZ személyi állománya – Szerződéses alkalmazott – Közbenső eljárási kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás – Az EKSZ határozata – Részben az EKSZ, részben a Bizottság ellen irányuló kereset – Részleges elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott keresetlevél, amelyben N. H. Astier lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) azon határozatát, amely a felperesnek az alkalmazási helyéről a származási helyére történő költözésével összefüggésben megtérítendő költségeit a felperes által igényelt 17 940 euró helyett 7960 euróban állapította meg, és ezt a megtérítést bizonyos feltételektől tette függővé.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a F‑126/14. sz. ügyben a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja, amennyiben az az Európai Bizottság ellen irányul. N. H. Astier maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről az elfogadhatatlansági kifogásra vonatkozó eljárásban felmerült költségeket. Az Európai Külügyi Szolgálat maga viseli az elfogadhatatlansági kifogásra vonatkozó eljárásban felmerült saját költségeit. A Közszolgálati Törvényszék az alapeljárás költségeiről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Alperesi minőség – Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) volt szerződéses alkalmazottjának keresete – Az EKSZ költségek megtérítésére vonatkozó határozata – A Bizottság ellen benyújtott kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 1b. cikk, a) pont; 2010/427 tanácsi határozat, 5. cikk, (2) bekezdés, és 6. cikk, (5) bekezdés)

A Bizottságnak a harmadik országokban működő uniós küldöttségeken foglalkoztatott szerződéses alkalmazottait illetően a tisztviselők személyzeti szabályzata által a kinevezésre jogosult hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei által a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságra ruházott jogkörök gyakorlásáról szóló 2013. június 4‑i bizottsági határozat szerint a költségek megtérítése vonatkozásában a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság hatáskörét az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) gyakorolja.

Így a valamely harmadik országbeli küldöttségnél foglalkoztatott, volt szerződéses alkalmazottnak a költözési költségei megtérítésére vonatkozó EKSZ határozatok megsemmisítésére irányuló keresetét elfogadhatatlannak kell nyilvánítani, amennyiben az a Bizottság ellen irányul.

(lásd a 22. és 24. pontot)