Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2015 m. birželio 9 d.

Byla F‑126/14

Nicolas Henri Astier

prieš

Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT)

ir

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – EIVT darbuotojai – Sutartininkas – Per procesą kilę klausimai – Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas – EIVT sprendimas – Ieškinys, iš dalies pareikštas EIVT ir iš dalies Komisijai – Dalinis nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo N. H. Astier iš esmės prašo panaikinti Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) sprendimą nustatyti jam 7 960 eurų kompensaciją už persikraustymą iš paskyrimo vietos į kilmės vietą vietoj prašytų 17 940 eurų ir tam tikras šios kompensacijos mokėjimo sąlygas.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį byloje F‑126/14 kaip nepriimtiną, kiek jis pareikštas Europos Komisijai. N. H. Astier padengia savo ir Europos Komisijos nurodytas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesu dėl nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo. Europos išorės veiksmų tarnyba padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesu dėl nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo. Pagrindinės bylos bylinėjimosi išlaidų klausimas atidedamas.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Atsakovo statusas – Buvusio Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) sutartininko ieškinys – EIVT sprendimas dėl išlaidų kompensavimo – Prieš Komisiją nukreiptas ieškinys – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1b straipsnio a punktas; Tarybos sprendimo 2010/427 5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnio 5 dalis)

Kalbant apie Komisijos sutartininkus, dirbančius Sąjungos delegacijose trečiosiose šalyse, remiantis 2013 m. birželio 4 d. Komisijos sprendimu dėl Pareigūnų tarnybos nuostatais paskyrimų tarnybai ir Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygomis sudaryti įdarbinimo sutartis įgaliotai tarnybai suteiktų įgaliojimų vykdymo, sudaryti įdarbinimo sutartis įgaliotos tarnybos įgaliojimus dėl išlaidų kompensavimo vykdo Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).

Todėl ieškinys dėl EIVT sprendimų dėl buvusio sutartininko, dirbusio delegacijoje trečiojoje šalyje, persikraustymo išlaidų kompensavimo panaikinimo turi būti pripažintas nepriimtinu, kiek jis pareikštas Komisijai.

(žr. 22 ir 24 punktus)