Language of document : ECLI:EU:F:2015:58

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2015 m. birželio 16 d.

Byla F‑118/10 DEP

Aristidis Psarras

prieš

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą (ENISA)

„Viešoji tarnyba – Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas:      Prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidas pagal Procedūros reglamento 106 straipsnį, pateiktas po to, kai buvo priimtas 2012 m. spalio 2 d. Tarnautojų teismo sprendimas Psarras / ENISA (F‑118/10, EU:F:2012:138).

Sprendimas:      Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra turi sumokėti A. Psarras 17 456,75 euro sumą kaip išlaidų byloje F‑118/10 atlyginimą, kuri apima palūkanas, skaičiuojamas nuo pranešimo apie šią nutartį dienos iki mokėjimo dienos, taikant Europos Centrinio Banko nustatytą ir aptariamu laikotarpiu taikytiną palūkanų normą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidintą trimis su puse procentiniais punktais.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti – Honorarai, kuriuos šalys moka savo advokatams  – Advokato paslaugos, kurių būtinas pobūdis matyti iš per procesą Tarnautojų teisme atliktų veiksmų

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 105 straipsnio c punktas)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidas – Pateikimo terminas – Protingo termino laikymasis

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 106 straipsnio 1 dalis)

3.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Kelių advokatų dalyvavimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 105 straipsnio c punktas)

1.      Sąjungos teismui nesuteikta įgaliojimų nustatyti šalių advokatams mokamo honoraro dydį, tačiau jis gali nustatyti sumą, iki kurios šias išlaidas gali padengti šalis, iš kurios priteistos bylinėjimosi išlaidos. Spręsdamas dėl prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas, Sąjungos teismas neturi atsižvelgti nei į nacionaliniu lygiu nustatytą advokatų honorarų tarifą, nei į galimą šiuo klausimu sudarytą suinteresuotojo asmens ir jo atstovų ar patarėjų sutartį.

Kadangi nėra Sąjungos teisės nuostatų dėl mokėjimų dydžių, teismas turi laisvai vertinti bylos informaciją, atsižvelgdamas į bylos dalyką ir pobūdį, į jos svarbą Sąjungos teisės požiūriu, bylos sudėtingumą, darbo krūvį, kurį galėjo patirti teisminiame procese dalyvaujantys atstovai ar patarėjai, ir ginčo poveikį šalių ekonominiams interesams.

Šiuo klausimu reikia nurodyti, jog vadovaujantis tuo, kad advokatas pateikė ieškinį, dalyvavo teismo posėdyje ir parengė įvairių dokumentų, galima daryti išvadą, jog šis advokatas atliko dėl proceso Tarnautojų teisme būtinus veiksmus ir suteikė būtinas paslaugas.

Nustatant šių būtinų paslaugų sumą, bylinėjimosi išlaidų, kurias prašoma atlyginti, sumokėjimo įrodymas nėra išankstinė sąlyga Tarnautojų teismui nustatant atlygintinas bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 24, 25 ir 33–35 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2013 m. liepos 4 d. Nutarties Kronofrance / Vokietija ir kt., C‑75/05 P‑DEP ir C‑80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, 30 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 10 d. Nutarties X / Parlamentas, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, 22 punktas; 2010 m. balandžio 26 d. Nutarties Schönberger / Parlamentas, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, 24 punktas; 2011 m. rugsėjo 27 d. Nutarties De Nicola / EIB, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, 40 ir 41 punktai; 2013 m. liepos 2 d. Nutarties Martinez Erades / SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, 21 punktas; 2013 m. lapkričio 14 d. Nutarties Cuallado Martorell / Komisija, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, 28 punktas ir 2014 m. liepos 3 d. Nutarties Bogusz / Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, 30–33 punktai ir nurodyta teismų praktika.

2.      Prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidas turi būti pateiktas per protingą terminą, kuriam pasibaigus šalis, iš kurios priteistos bylinėjimosi išlaidos, gali pagrįstai manyti, kad reikalavimo teisę turinti šalis atsisakė savo teisės. Be to, termino protingumą reikia vertinti atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes, ypač į bylos svarbą suinteresuotajam asmeniui, bylos sudėtingumą ir jos šalių veiksmus.

Kalbant apie bylos šalių veiksmus, nors apeliacinio skundo pateikimas nesustabdo terminų, visiškai suprantama, kad bylos šalis, turinti teisę į bylos išlaidų atlyginimą, gali laukti, kol baigsis apskundimo terminas, kad pateiktų savo prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 28 ir 30 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1979 m. birželio 21 d. Nutarties Dietz / Komisija, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, 1 punktas ir 2013 m. vasario 28 d. Sprendimo dėl peržiūros Arango Jaramillo ir kt. / EIB, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, 28 ir 33 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. balandžio 17 d. Nutarties Air France / Komisija, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, 10–12 punktai.

3.      Prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidas yra veikiau standartinis ir išsiskiria tuo, kad iš esmės jis nėra sudėtingas advokatui, kuris jau užsiėmė bylos esme.

Tačiau, kalbant apie išlaidas, susijusias su naujo advokato dalyvavimu byloje po ginčo procedūros, šalis, iš kurios priteista atlyginti bylos išlaidas, gali atlyginti tik tokią bylinėjimosi išlaidų dalį, kuri atitinka laiką, kurį šis naujasis advokatas skyrė bylai, kuris neapima laiko, būtino susipažinti su šia byla.

(žr. 53 ir 54 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2012 m. birželio 7 d. Nutarties France Télévisions / TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, 32 punktas ir 2013 m. spalio 10 d. Nutarties BAVT / Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, 42 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. kovo 15 d. Nutarties Enso-Gutzeit / Komisija, T‑337/94 DEP, EU:T:2000:76, 21 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2014 m. liepos 3 d. Nutarties Bogusz /Frontex, EU:F:2014:179, 47 punktas.