Language of document : ECLI:EU:F:2015:70

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 30. junija 2015

Zadeva F‑120/14

Caspar Curdt-Christiansen

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Letni potni stroški – Člena 7(3) in 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Določitev matičnega kraja in središča interesov – Zahteva za spremembo matičnega kraja – Pojem središča interesov – Sprememba prebivališča družinskega člana – Čas, ki je potekel med spremembo središča interesov in zahtevo za spremembo matičnega kraja – Izrednost spremembe“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero C. Curdt-Christiansen predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o zavrnitvi njegove zahteve, da se središče njegovih interesov iz Montreala (Kanada) prestavi v Singapur, za njegov matični kraj pa se posledično določi Larnaka (Ciper).

Odločitev:      Tožba se zavrne. C. Curdt-Christiansen nosi svoje stroške in stroške Evropskega parlamenta.

Povzetek

Javni uslužbenci – Matični kraj – Središče interesov – Spremembe med kariero – Vložitev zahteve za spremembo – Spoštovanje razumnega roka – Izrednost spremembe

(Kadrovski predpisi, člen 90(1); Priloga VII, člen 7(3), prvi pododstavek)

Razumni rok je treba spoštovati v vseh primerih, v katerih predpisi ne določajo ničesar, načeli pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo pa omejujeta institucije Unije ter fizične ali pravne osebe, da bi delovale brez časovnih omejitev, s čimer bi lahko med drugim ogrozile stabilnost že ustvarjenih pravnih položajev.

Zlasti pri dejanjih, zaradi katerih bi lahko institucije plačale denarno dajatev, se to, da zadevni uradnik spoštuje razumni rok za vložitev zahteve na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov, kot je zahteva za spremembo matičnega kraja, navezuje tudi na skrb za varstvo javnih financ. Ta skrb obsega dolžnost zadevne osebe, da si z vso potrebno skrbnostjo prizadeva za vložitev zahteve v razumnem roku, po tem ko je seznanjena z aktom ali novim bistvenim dejstvom, ki bi lahko spremenil njen pravni položaj.

Poleg tega, in v vsakem primeru, lahko organ za imenovanja čeprav obstaja zahteva, ki izpolnjuje uradne pogoje za dopustitev spremembe matičnega kraja – na podlagi izrednosti vsakega sklepa o spremembi središča interesov uradnika, ki izhaja iz člena 7(3), prvi odstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom – tako zahtevo vsekakor zavrne, pri čemer se sklicuje na izrednost sklepa, ki dovoljuje spremembo.

(Glej točke 37, 38 in 44.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: sodbi z dne 5. oktobra 2004, Eagle in drugi/Komisija, T‑144/02, EU:T:2004:290, točka 57, in z dne 12. julija 2007, Eagle in drugi/Komisija, T‑144/02, EU:T:2007:222, točki 57 in 59 ter navedena sodna praksa;

Sodišče za uslužbence: sodba z dne 8. februarja 2011, Skareby/Komisija, F‑95/09, EU:F:2011:9, točke od 42 do 46.