Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(samosoudce)

3. června 2015

Věc F‑128/14

Luc Bedin

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Příslušné role a pravomoci disciplinární komise a OOJ – Posouzení nepopíratelnosti vytýkaných skutečností“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Bedin v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí ze dne 23. prosince 2013, kterým mu Evropská komise uložila sankci spočívající v pozastavení postupu do vyššího platového stupně po dobu dvanácti měsíců.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Luc Bedin ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

Shrnutí

Úředníci – Disciplinární režim – Sankce – Posuzovací pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování – Posouzení nepopíratelnosti vytýkaných skutečností, které jsou předmětem disciplinárního řízení – Stanovisko disciplinární komise – Působnost – Meze

(Služební řád úředníků, příloha IX, články 18, 22 a 25)

Žádné ustanovení služebního řádu výslovně nestanoví, že stanovisko disciplinární komise je pro orgán oprávněný ke jmenování, co se týče nepopíratelnosti vytýkaných skutečností, závazné.

Ze systematického výkladu služebního řádu a zejména z článků 18, 22 a 25 přílohy IX služebního řádu naopak vyplývá, že orgán oprávněný ke jmenování není v tomto ohledu vázán stanoviskem disciplinární komise, která je poradním orgánem.

Orgán oprávněný ke jmenování může tudíž přezkoumat a posoudit skutečnosti, které jsou předmětem disciplinárního řízení, jiným způsobem než způsobem uvedeným ve stanovisku disciplinární komise, za podmínky, že své rozhodnutí v tomto ohledu podrobně odůvodní.

(viz body 23, 24 a 30)

Odkazy:

Soudní dvůr: rozsudek F. v. Komise, 228/83, EU:C:1985:28, bod 16

Soud prvního stupně: usnesení Di Rocco v. HSV, T‑8/92, EU:T:1992:122, bod 28