Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE

(sudac pojedinac)

3. lipnja 2015.

Predmet F‑128/14

Luc Bedin

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Stegovni postupak – Stegovna mjera – Uloge i ovlasti stegovnog povjerenstva i tijela za imenovanje – Ocjena postojanja činjenica u vezi s pritužbom“ 

Predmet:      Tužba, podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a koji se primjenjuje na UEZAE na temelju njegova članka 106.a, kojom L. Bedin u biti zahtijeva poništenje odluke od 23. prosinca 2013. kojom mu je Europska komisija nametnula sankciju suspenzije napredovanja na viši stupanj tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci.

Odluka:      Tužba se odbija. L. Bedin snosit će vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Dužnosnici – Stegovne mjere – Sankcija – Diskrecijska ovlast tijela za imenovanje – Ocjena postojanja činjenica koje su predmet stegovnog postupka – Mišljenje stegovnog povjerenstva – Opseg – Granice

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, Prilog IX., čl. 18., 22. i 25.)

Nijedna odredba Pravilnika o osoblju izričito ne predviđa da je, kad je riječ o utvrđenju činjenica u vezi s pritužbom, mišljenje stegovnog povjerenstva obvezujuće za tijelo za imenovanje.

Suprotno tomu, iz sustavnog tumačenja Pravilnika o osoblju, a osobito iz članaka 18., 22. i 25. Priloga IX. Pravilniku o osoblju, proizlazi da tijelo za imenovanje u tom pogledu nije vezano mišljenjem stegovnog povjerenstva, koje je savjetodavno tijelo.

Stoga tijelo za imenovanje može ispitati i ocijeniti činjenice koje su predmet stegovnog postupka na način koji se razlikuje od onoga sadržanoga u mišljenju stegovnog povjerenstva pod uvjetom da svoju odluku s tim u vezi detaljno obrazloži.

(t. 23., 24. i 30.)

Izvori:

Sud: presuda F/Komisija, 228/83, EU:C:1985:28, t. 16.

Prvostupanjski sud: rješenje Di Rocco/GSO, T‑8/92, EU:T:1992:122, t. 28.