Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(egyesbíró)

2015. június 3.

F‑128/14. sz. ügy

Luc Bedin

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Fegyelmi eljárás – Fegyelmi intézkedés – A fegyelmi tanács és a kinevezésre jogosult hatóság feladatai és hatáskörei – A felrótt tények valódiságának értékelése”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Bedin lényegében a 2013. december 23‑i határozat megsemmisítését kéri, amellyel a vele szemben kiszabott fegyelmi intézkedésként az Európai Bizottság a magasabb fizetési fokozatba sorolását tizenkét hónapos időszakra elhalasztotta.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. L. Bedin maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Fegyelmi felelősségi rendszer – Szankció – A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre – A fegyelmi eljárás tárgyát képező tények valódiságának értékelése – A fegyelmi tanács véleménye – Terjedelem – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, IX. melléklet, 18., 22. és 25. cikk)

A személyzeti szabályzat egyetlen rendelkezése sem írja elő kifejezetten, hogy a fegyelmi tanács véleménye kötelező volna a kifogásolt tények valódiságát illetően.

Ezzel szemben a személyzeti szabályzat és különösen a személyzeti szabályzat IX. melléklete 18., 22. és 25. cikkének rendszertani értelmezéséből az következik, hogy a fegyelmi tanács véleménye, amely konzultatív jellegű szerv, ebben a tekintetben nem köti a kinevezésre jogosult hatóságot.

A kinevezésre jogosult hatóság tehát a fegyelmi eljárás tárgyát képező tényeket a fegyelmi tanács véleményében szereplőktől eltérő feltételekkel is megvizsgálhatja, amennyiben a határozatát ebben a tekintetben részletesen megindokolja.

(lásd a 23., 24. és 30. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: F. kontra Bizottság ítélet, 228/83, EU:C:1985:28, 16. pont;

Elsőfokú Bíróság: Di Rocco kontra EGSZB végzés, T‑8/92, EU:T:1992:122, 28. pont.