Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE

(Judecător unic)

3 iunie 2015

Cauza F‑128/14

Luc Bedin

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Rolul și competențele consiliului de disciplină și, respectiv, ale AIPN – Aprecierea realității faptelor reproșate”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Bedin solicită în esență anularea deciziei din 23 decembrie 2013 prin care Comisia Europeană i‑a aplicat sancțiunea suspendării avansării în treaptă pe o perioadă de douăsprezece luni

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Bedin suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Regim disciplinar – Sancțiune – Putere de apreciere a autorității împuternicite să facă numiri – Aprecierea realității faptelor care fac obiectul unei proceduri disciplinare – Avizul comisiei de disciplină – Conținut – Limite

(Statutul funcționarilor, anexa IX, art. 18, 22 și 25)

Nicio dispoziție din statut nu prevede expres că avizul comisiei de disciplină este obligatoriu pentru autoritatea împuternicită să facă numiri în privința realității faptelor reproșate.

Dimpotrivă, dintr‑o interpretare sistematică a statutului și în special a articolelor 18, 22 și 25 din anexa IX la statut rezultă că avizul comisiei de disciplină, care este un organ cu caracter consultativ, nu este obligatoriu în această privință pentru autoritatea împuternicită să facă numiri.

Prin urmare, autoritatea împuternicită să facă numiri poate să examineze și să aprecieze faptele care fac obiectul unei proceduri disciplinare în termeni diferiți de cei care figurează în avizul comisiei de disciplină, cu condiția să motiveze în mod circumstanțiat decizia sa în această privință.

(a se vedea punctele 23, 24 și 30)

Trimitere la:

Curte: Hotărârea F./Comisia, 228/83, EU:C:1985:28, punctul 16

Tribunalul de Primă Instanță: Ordonanța Di Rocco/CES, T‑8/92, EU:T:1992:122, punctul 28