Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 6. října 2015 – FE v. Komise

(Věc F-119/14)1

„Veřejná služba – Přijímání – Veřejné výběrové řízení – Zápis na rezervní seznam úspěšných uchazečů – Rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o nepřijetí úspěšného uchazeče – Příslušné pravomoci výběrové komise a orgánu oprávněného ke jmenování – Podmínky připuštění do výběrového řízení – Minimální délka odborné praxe – Způsoby výpočtu – Zjevně nesprávné posouzení výběrovou komisí – Neexistence – Ztráta šance na přijetí – Náhrada škody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: FE (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení Komise, kterým se ukončuje řízení vedené za účelem jmenování žalobkyně jako úřednice, ve kterém byla žalobkyně zapsána na seznam úspěšných uchazečů ve výběrovém řízení, poté byla informována o tom, že dotyčné GŘ souhlasilo s jejím přijetím a nakonec jí bylo oznámeno, že její odborná praxe není dostatečná. Výrok rozsudkuRozhodnutí ze dne 17. prosince 2013, kterým Evropská komise odmítla přijmout FE, se zrušuje.Evropské komisi se ukládá, aby FE zaplatila částku 10 000 eur.Žaloba se ve zbývající části zamítá.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených FE.

____________

1 Úř. věst. C 7, 12.1.2015, s. 56.