Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 6 oktober 2015 – FE mot kommissionen

(Mål F-119/14)(1 )

(Personalmål – Rekrytering – Allmänt uttagningsprov – Upptagande på reservlistan – Tillsättningsmyndighetens beslut att inte rekrytera en person som klarat uttagningsprovet – Uttagningskommitténs respektive tillsättningsmyndighetens befogenheter – Villkor för att få delta i uttagningsprov – Minsta period med yrkeserfarenhet – Beräkningsmetoder – Uttagningskommitténs uppenbart oriktiga bedömning – Föreligger inte – Förlust av möjligheten att bli rekryterad – Skadestånd

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: FE (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avsluta förfarandet för att anställa sökanden som tjänsteman (sökanden fanns upptagen på en reservlista) efter att sökanden informerats om att det aktuella generaldirektoratet hade samtyckt till anställningen och efter att det beslutats att sökanden inte hade tillräcklig yrkeserfarenhet.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 17 december 2013 att inte rekrytera FE ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska betala FE 10 000 euro.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta FE:s kostnader.

____________

(1 ) EUT C 7, 12.1.2015, s.56.