Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 8. oktobra 2015 – DD/FRA

(Združeni zadevi F-106/13 in F-25/14)1

(Javni uslužbenci – Osebje FRA – Začasni uslužbenec – Karierno ocenjevalno poročilo – Notranja pritožba – Obtožbe o diskriminaciji – Obtožbe o viktimizaciji v smislu Direktive 2000/43 – Upravna preiskava – Disciplinski postopek – Disciplinska sankcija – Opomin – Členi 2, 3 in 11 Priloge IX h Kadrovskim predpisom – Odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas – Člen 47(c (i) PZDU – Pravica do izjave – člen 41(2)(a) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: DD (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (zastopnika: M. Kjaerum, agent, P. Jenkinson, odvetnik)

Predmeta

Zadeva F-106/13: Predlog za razglasitev ničnosti odločbe direktorja FRA, s katero je bila tožeči stranki naložena disciplinska sankcija v obliki opomina.

Zadeva F-25/14: Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke in odločbe o zavrnitvi njene pritožbe ter odškodninski zahtevek za utrpelo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.IzrekOdločba direktorja Agencije Evropske unije za temeljne pravice, s katero je bil DD naložen opomin, se razglasi za nično.Odločba direktorja Agencije Evropske unije za temeljne pravice z dne 13. junija 2013 o odpovedi pogodbe o zaposlitvi začasnega uslužbenca DD za nedoločen čas, se razglasi za nično.V preostalem delu se tožbi v združenih zadevah F-106/13 in F-25/14 zavrneta.Agencija Evropske unije za temeljne pravice nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil DD.

____________

1 UL C 45, 15.2.2014, str. 46 in UL 184, 16.6.2014, str. 43.