Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2015 – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) mod Tyco Integrated Security SL og Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Nacional – Spanien)

(Sag C-266/14) 1

(Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 2003/88/EF – beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed – tilrettelæggelse af arbejdstiden – artikel 2, stk. 1 – begrebet »arbejdstid« – arbejdstagere, der ikke har et fast eller sædvanligt arbejdssted – transporttid mellem arbejdstagernes bopæl og den første og den sidste kunde)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Nacional

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Sagsøgte: Tyco Integrated Security SL og Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Konklusion

Artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor arbejdstagerne ikke har et fast eller sædvanligt arbejdssted, udgør den transporttid, som disse arbejdstagere bruger på daglige transporter mellem deres bopæl og de første og de sidste kunder, som er anvist af deres arbejdsgiver, »arbejdstid« i henhold til denne bestemmelse.

____________

1 EUT C 382 af 25.8.2014.