Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Nacional – Španija) – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

(Zadeva C-266/14)1

(Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2003/88/ES – Zaščita varnosti in zdravja delavcev – Organizacija delovnega časa – Člen 2(1) – Pojem ‚delovni čas‘ – Delavci, ki nimajo stalnega ali običajnega kraja opravljanja dela – Čas prevoza med prebivališčem delavcev ter prostori prve in zadnje stranke)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Nacional

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)Toženi stranki: Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SAIzrekČlen 2, točka 1, Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, v katerih delavci nimajo stalnega ali običajnega kraja opravljanja dela, čas, ki ga ti delavci namenijo za vsakodnevni prevoz med svojim prebivališčem in prostori prve in zadnje stra

nke, ki ju določi njihov delodajalec, pomeni „delovni čas“ v smislu te določbe.

____________

1 UL C 282, 25.8.2014.