Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 september 2015 (begäran om förhandsavgörande från l’Audiencia Nacional - Spanien) – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) mot Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

(Mål C-266/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 2003/88/EG – Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet – Arbetstidens förläggning – Artikel 2 led 1 – Begreppet ’arbetstid’ – Arbetstagare som saknar en fast bestämd arbetsplats eller en arbetsplats där arbetet vanligtvis utförs – Restid mellan arbetstagarens bostad och den första respektive sista kunden)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Nacional

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Motpart: Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Domslut

Artikel 2 led 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden ska tolkas så, att under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet där arbetstagarna inte har någon fast bestämd arbetsplats eller arbetsplats där arbetet vanligtvis utförs, utgör arbetstagarnas dagliga restid mellan bostaden och den första respektive den sista kund som arbetsgivaren anvisat arbetstid i den mening som avses i bestämmelsen.

____________

(1 ) EUT C 282, 25.8.2014.