Language of document :

Beroep ingesteld op 26 augustus 2015 – Deutsche Lufthansa / Commissie

(Zaak T-492/15)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Deutsche Lufthansa AG (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

Verzoekster verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de Europese Commissie van 1 oktober 2014 in de zaak SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) – Flughafen Hahn en Ryanair – nietig te verklaren;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen de volgende middelen aan:

de Commissie heeft een procedurele onregelmatigheid begaan, aangezien zij in 2014 geen bespreking heeft willen houden met verzoekster;

de Commissie heeft niet alle relevante feiten van deze zaak weergegeven, hoewel zij van die feiten op de hoogte was toen zij de bestreden beslissing vaststelde;

de Commissie heeft de feiten onjuist weergegeven. Zij heeft immers een onjuist beeld van de zaak geschetst doordat zij bepaalde elementen niet in aanmerking heeft genomen.

de bestreden beslissing bevat duidelijke tegenstrijdigheden;

de Commissie heeft de ten gunste van de betrokken luchthavens getroffen maatregelen juridisch onjuist beoordeeld, voor zover zij bepaalde maatregelen niet als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU heeft aangemerkt en andere als met de gemeenschappelijke markt verenigbare staatssteun;

de Commissie heeft de ten gunste van de betrokken luchtvaartmaatschappij getroffen maatregelen juridisch onjuist beoordeeld, aangezien zij overheidsmaatregelen in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU uitmaken.

____________