Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. října 2015 – Drakeford v. EMA

(Věc F-29/13 RENV)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________