Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 października 2015 r. – Drakeford / EMA

(Sprawa F-29/13 RENV)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________