Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 octombrie 2015 - Drakeford/EMA

(Cauza F-29/13 RENV)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________