Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 15.10.2015 – DI v. EASO

(Asia F-113/13)

(Henkilöstö – EASON työntekijät – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Koeaika – Irtisanominen ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi – Kumoamiskanne – Kanne ja valitus eivät vastaa toisiaan – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: DI (edustaja: asianajaja I. Vlaic)

Vastaaja: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (asiamies: L. Cerdán Ortiz-Quintana, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) päätös, jolla kantajan työsopimus irtisanottiin kolmella kuukaudella jatketun koeajan päätteeksi.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

DI vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston oikeudenkäyntikulut.

____________