Language of document :

Presuda Suda (deveto vijeće) od 17. rujna 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam - Nizozemska) – C. van der Lans protiv Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(predmet C-257/14)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Zračni prijevoz – Prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Članak 5. stavak 3. – Uskraćivanje ukrcaja i otkazivanje leta – Duže kašnjenje leta – Odšteta i pomoć putnicima – Izvanredne okolnosti)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: C. van der Lans

Tuženik: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Izreka

Članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 treba tumačiti na način da tehnički problem, poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, do kojeg je došlo iznenada te se njegovim uzrokom ne može smatrati ni manjkavo održavanje niti je on uočen prilikom redovitog održavanja, nije obuhvaćen pojmom „izvanrednih okolnosti“ u smislu te odredbe.

____________

1 SL C 303, 8. 9. 2014.