Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a noua) din 17 septembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam - Țările de Jos) – C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Cauza C-257/14)1

[Trimitere preliminară – Transporturi aeriene – Drepturile pasagerilor în caz de întârziere sau de anulare a unui zbor – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Articolul 5 alineatul (3) – Refuz de îmbarcare și anulare a unui zbor – Întârziere prelungită a unui zbor – Compensare și asistență a pasagerilor – Împrejurări excepționale]

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamantă: C. van der Lans

Pârâtă: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Dispozitivul

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretat în sensul că o problemă tehnică precum cea în discuție în litigiul principal, care a survenit inopinat, care nu poate fi imputată unei întrețineri deficitare și nici nu a fost descoperită în timpul unei operațiuni obișnuite de întreținere, nu intră în sfera noțiunii „împrejurări excepționale” în sensul acestei dispoziții.

____________

1     JO C 303, 8.9.2014.