Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 3. srpna 2015 – NEW WAVE CZ a.s. v. ALLTOYS spol. s r.o.

(Věc C-427/15)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší soud České republiky

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: NEW WAVE CZ a.s.

Žalovaná: ALLTOYS spol. s r. o.

Předběžná otázka

Má se článek 8 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES1 ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví, vykládat tak, že souvislost s řízením o porušení práva duševního vlastnictví je dána i v případě, kdy se po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, žalobce domáhá v samostatném řízení informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno toto právo duševního vlastnictví (např. za účelem, aby mohl přesně vyčíslit škodu a její náhrady se následně domáhat)?

____________

1 Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/002, s. 32.