Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 20 octombrie 2015 – Drakeford/EMA

(Cauza F-29/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 207, 20.7.2013, p. 57.