Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 20 oktober 2015 – Drakeford mot EMA

(Mål F-29/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 207, 20.7.2013, s.57.