Language of document : ECLI:EU:F:2015:86

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2015. gada 14. jūlijā

Lieta F‑109/14

Silvana Roda

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atalgojums – Apgādnieka zaudējuma pensija – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 27. pants – Mirušā ierēdņa šķirtā laulātā tiesības – Uzturlīdzekļi, kas ir jāmaksā mirušajam ierēdnim – Apgādnieka zaudējuma pensijas maksimālais apmērs – Acīmredzami nepamatota prasība

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru S. Roda lūdz piespriest Eiropas Komisijai viņai izmaksāt apgādnieka zaudējuma pensiju, kuru viņai bija tiesības saņemt, 35 % apmērā no izdienas pensijas, ko viņas bijušais laulātais saņēma nāves dienā, un to darīt no viņa miršanas dienas, summai pieskaitot procentus par neizmaksātajām summām

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. S. Roda sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Lēmums, kas pieņemts ar motivētu rīkojumu – Nosacījumi – Acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Piemērojamība

(Civildienesta tiesas Reglamenta 81. pants)

2.      Ierēdņi – Pensijas – Apgādnieka zaudējuma pensija – Uzturlīdzekļi, kas noteikti ar vienošanos starp bijušajiem laulātajiem – Apgādnieka zaudējuma pensijas maksimālais apmērs

(Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. un 27. pants)

1.      Atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 81. pantam, ja prasība pilnībā vai daļēji ir acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami juridiski nepamatota, Civildienesta tiesa, neveicot tālākas procesuālās darbības, var lemt, izdodot motivētu rīkojumu.

It īpaši, prasības noraidīšana ar motivētu rīkojumu, kas pieņemts atbilstoši Reglamenta 81. pantam, ne tikai veicina tiesvedības procesa ekonomiju, bet arī aiztaupa lietas dalībniekiem izdevumus, kas rastos tiesas sēdes noturēšanas gadījumā, ja Civildienesta tiesa, iepazinusies ar lietas materiāliem, uzskata, ka šie lietas materiāli ir pietiekami skaidri, un tā ir pilnībā pārliecināta par prasības acīmredzamu nepieņemamību vai par tās acīmredzamu juridisko nepamatotību, un turklāt uzskata, ka tiesas sēdes noturēšana nevarēs sniegt jaunus elementus, kas varētu mainīt tās pārliecību.

(skat. 14. un 15. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: rīkojumi, 2014. gada 10. jūlijs, Mészáros/Komisija, F‑22/13, EU:F:2014:189, 39. punkts, un 2015. gada 23. aprīlis, Bensai/Parlaments, F‑131/14, EU:F:2015:34, 28. punkts.

2.      Apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs, kuru šķirtais laulātais ir tiesīgs saņemt, tiek noteikts tikai Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 27. un 28. pantā, un, lai šo summu aprēķinātu un aktualizētu, nav nozīmes tam, ka atbilstoši valsts tiesībām un bijušā laulātā nāves iestāšanās dēļ uzturlīdzekļu summa, kas paredzēta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 27. pantā, vairs nav maināma.

Turklāt Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. pantā tiek regulēta tikai mirušo ierēdni pārdzīvojušā laulātā situācija un to nav paredzēts piemērot pēc analoģijas mirušā ierēdņa bijušajam laulātajam, tostarp jautājumā par minimālo apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru 35 % apmērā no pēdējās pamatalgas.

(skat. 19. un 20. punktu)