Language of document : ECLI:EU:F:2015:86

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

14 iulie 2015

Cauza F‑109/14

Silvana Roda

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Remunerație – Pensie de urmaș – Articolul 27 din anexa VIII la statut – Dreptul soțului divorțat al funcționarului decedat – Pensie alimentară din partea funcționarului decedat – Plafonarea pensiei de urmaș – Acțiune vădit nefondată”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care doamna Roda solicită obligarea Comisiei Europene la plata, în temeiul pensiei de urmaș a cărei beneficiară este, a 35 % din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă pe care o percepea fostul său soț în momentul decesului, începând de la data decesului menționat, sumă majorată cu dobânzi pentru plățile restante

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit nefondată. Doamna Roda suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură jurisdicțională – Decizie adoptată prin ordonanță motivată – Condiții – Acțiune vădit inadmisibilă sau vădit nefondată – Domeniu de aplicare

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 81)

2.      Funcționari – Pensii – Pensie de urmaș – Pensie alimentară stabilită prin convenție între foștii soți – Plafonarea pensiei de urmaș

(Statutul funcționarilor, anexa VIII, art. 18 și 27)

1.      Potrivit articolului 81 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, atunci când o acțiune este în tot sau în parte în mod vădit inadmisibilă sau în mod vădit nefondată, Tribunalul poate oricând să decidă să se pronunțe prin ordonanță motivată, fără continuarea procedurii.

În special, respingerea acțiunii prin ordonanță motivată, adoptată în temeiul articolului 81 din Regulamentul de procedură, nu contribuie numai la economia de procedură, ci evită și efectuarea de către părți a unor cheltuieli pe care le‑ar presupune organizarea unei ședințe, atunci când, în urma lecturii dosarului unei cauze, Tribunalul, considerând că înscrisurile din dosar au fost suficiente pentru a‑și forma o opinie clară, este pe deplin convins de inadmisibilitatea vădită a cererii introductive sau de caracterul său vădit lipsit de orice temei în drept și, în plus, consideră că organizarea unei ședințe nu ar fi de natură să ofere elemente noi care să îi poată influența decizia.

(a se vedea punctele 14 și 15)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța din 10 iulie 2014, Mészáros/Comisia, F‑22/13, EU:F:2014:189, punctul 39, și Ordonanța din 23 aprilie 2015, Bensai/Comisia, F‑131/14, EU:F:2015:34, punctul 28

2.      Cuantumul pensiei de urmaș al cărei titular este un soț divorțat intră exclusiv în sfera dispozițiilor articolelor 27 și 28 din anexa VIII la statut și, pentru calculul acestui cuantum și pentru actualizarea lui, nu are relevanță faptul că cuantumul pensiei alimentare prevăzute la articolul 27 din anexa VIII la statut nu mai poate fi modificat, în temeiul dreptului național și din cauza decesului fostului soț.

În plus, articolul 18 din anexa VIII la statut reglementează exclusiv situația soțului supraviețuitor al funcționarului decedat și nu are vocația, în special în ceea ce privește cuantumul minim al pensiei de urmaș de 35 % din ultimul salariu de bază, de a fi aplicat prin analogie situației foștilor soți ai funcționarului decedat.

(a se vedea punctele 19 și 20)