Language of document : ECLI:EU:F:2015:91

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

της 15ης Ιουλίου 2015

Υπόθεση F‑94/15 R

Oren Wolff

κατά

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

«Υπαλληλική υπόθεση – Ασφαλιστικά μέτρα – Αίτηση αναστολής εκτελέσεως – Εκλογές για την ανάδειξη της επιτροπής προσωπικού – Επείγον – Απουσία – Στάθμιση των εμπλεκομένων συμφερόντων»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 278 ΣΛΕΕ και 157 EA, καθώς και του άρθρου 279 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο O. Wolff ζητεί την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως της 23ης Απριλίου 2015, με την οποία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) απέρριψε την αίτησή του περί ακυρώσεως του αποτελέσματος των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής προσωπικού.

Απόφαση:      Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του O. Wolff απορρίπτεται. Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπαλληλικές προσφυγές – Έννομο συμφέρον – Διαφορές σχετικές με τις εκλογές για την ανάδειξη της επιτροπής προσωπικού – Υπάλληλος που είχε την ιδιότητα του εκλογέα κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

2.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Ζημία του υπαλλήλου υπό την ιδιότητά του ως εκλογέα κατά τις εκλογές για την ανάδειξη επιτροπής προσωπικού – Περίσταση που δεν συνιστά αυτή καθεαυτήν σοβαρή ζημία – Αντίκτυπος του δικαιώματος σε πραγματική ένδικη προσφυγή  – Δεν υφίσταται

(Άρθρο 278 ΣΛΕΕ· Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 47· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 115 § 2)

3.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Έννοια

(Άρθρο 278 ΣΛΕΕ)

4.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Ζημία του υπαλλήλου υπό την ιδιότητά του ως εκλογέα κατά τις εκλογές για την ανάδειξη επιτροπής προσωπικού – Στάθμιση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων – Έλλειψη επείγοντος

(Άρθρο 278 ΣΛΕΕ· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα II, άρθρο 1)

1.      Όσον αφορά τα όργανα εκπροσωπήσεως των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων, και προκειμένου περί της δυνατότητας ασκήσεως προσφυγής ακυρώσεως ή συμμετοχής σε μια τέτοια διαδικασία, όλοι οι εκλογείς έχουν άμεσο και ενεστώς συμφέρον για τη διεξαγωγή των εκλογών υπό συνθήκες και βάσει εκλογικού συστήματος που να συνάδουν με τις διατάξεις του ΚΥΚ στις οποίες υπόκειται η σχετική εκλογική διαδικασία.

Συναφώς, εφόσον ένας υπάλληλος είχε την ιδιότητα του εκλογέα κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη της επιτροπής προσωπικού και επικαλείται την ιδιότητα αυτή για να ζητήσει τον δικαστικό έλεγχο των εκλογικών αποτελεσμάτων, το έννομο συμφέρον του εν λόγω υπαλλήλου δεν εκλείπει αποκλειστικά και μόνο λόγω του ότι, θεωρητικά, η θητεία της επιτροπής προσωπικού που εξελέγη με τις εν λόγω εκλογές θα λήξει κατά τη διάρκεια της δίκης.

(βλ. σκέψεις 25 και 30)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, Marx Esser και del Amo Martinez κατά Κοινοβουλίου, T‑182/94, EU:T:1996:130, σκέψη 40

ΔΔΔΕΕ: διάταξη της 19ης Ιουλίου 2011, Bömcke κατά ΕΤΕπ, F‑105/10, EU:F:2011:122, σκέψεις 23 και 24

2.      Το άρθρο 278 ΣΛΕΕ καθιερώνει την αρχή του μη ανασταλτικού αποτελέσματος των ενδίκων βοηθημάτων, καθόσον οι πράξεις που εκδίδουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης απολαύουν του τεκμηρίου νομιμότητας. Επομένως, μόνον κατ’ εξαίρεση μπορεί ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως πράξεως που προσεβλήθη ενώπιον του δικαστή της ουσίας. Κατά συνέπεια, η προϋπόθεση του επείγοντος, ειδικότερα δε η προϋπόθεση, από την οποία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, η αναστολή εκτελέσεως, να είναι ο προσφεύγων σε θέση να επικαλεστεί αιτιολογημένα κίνδυνο σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας, δεν μπορεί να ταυτιστεί με την απαίτηση, για να μπορεί ο υπάλληλος να ασκήσει εγκύρως προσφυγή δυνάμει των άρθρων 90 και 91, να πρέπει να αποδείξει ότι έχει προσωπικό συμφέρον στην ακύρωση της προσβαλλομένης πράξεως.

Συναφώς, το ότι ένας υπάλληλος έχει την ιδιότητα του εκλογέα κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη της επιτροπής προσωπικού και το ότι έχει, όπως κάθε εκλογέας, συμφέρον στην εκλογή των εκπροσώπων του υπό κανονικές συνθήκες δεν αρκεί, συνεπώς, προς απόδειξη του ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας ικανός να δικαιολογήσει την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως.

Εξάλλου, μολονότι το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει για κάθε άτομο το δικαίωμα σε πραγματική ένδικη προσφυγή, εντούτοις το εν λόγω δικαίωμα επιδέχεται περιορισμούς οι οποίοι γίνονται σιωπηρά αποδεκτοί, καθόσον από την ίδια τη φύση του το εν λόγω δικαίωμα απαιτεί ρύθμιση και, επομένως, δεν μπορεί να οδηγήσει σε μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 278 ΣΛΕΕ, από το οποίο απορρέει ότι αναστολή εκτελέσεως δεν μπορεί να διαταχθεί εάν δεν αποδεικνύεται κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας.

(βλ. σκέψεις 26, 27 και 29)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: διάταξη της 27ης Απριλίου 2010, Κοινοβούλιο κατά U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, σκέψη 34

3.      Η αναστολή εκτελέσεως αυτή καθεαυτήν δεν εξαρτάται από το όφελος που θα αντλήσουν ενδεχομένως οι υπέρ ων η προσβαλλόμενη πράξη από αυτήν, αλλά από τη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία που η εν λόγω πράξη ενδέχεται να προκαλέσει στα συμφέροντα του ίδιου του αιτούντος.

(βλ. σκέψη 33)

4.      Στα ασφαλιστικά μέτρα, η προϋπόθεση του επείγοντος δεν συντρέχει, όσον αφορά αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα υπαλλήλου για ακύρωση του αποτελέσματος των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής του προσωπικού, καθόσον το αποτέλεσμα της σταθμίσεως των εμπλεκομένων συμφερόντων κλίνει σε κάθε περίπτωση υπέρ του εμπλεκόμενου οργάνου.

Η περιοδική διεξαγωγή εκλογών δικαιολογείται από την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πεποιθήσεις των εκπροσώπων του εκλογικού σώματος θα εκφράζουν τις βασικές εξελίξεις στο σώμα αυτό, καθόσον η εκπροσώπηση μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να μην ανταποκρίνεται πλέον στους κύριους στόχους των εκλογέων. Ωστόσο, τέτοιος κίνδυνος θα συνέτρεχε σε περίπτωση επαναφοράς της απελθούσας επιτροπής προσωπικού στα καθήκοντά της εν αναμονή της αποφάσεως του δικαστή της Ένωσης επί προσφυγής για την ακύρωση του αποτελέσματος των εκλογών για την εν λόγω επιτροπή, ενώ ο νομοθέτης της Ένωσης θεώρησε, θεσπίζοντας το άρθρο 1 του παραρτήματος ΙΙ του ΚΥΚ, ότι η θητεία των μελών της επιτροπής προσωπικού πρέπει να ανανεώνεται το αργότερο κάθε τρία έτη για να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητά της. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της αντιπροσωπευτικότητας της προηγούμενης επιτροπής προσωπικού θα αποδυναμωνόταν καθόσον οι αρμοδιότητές της θα περιορίζονταν στη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων. Ένας τέτοιος περιορισμός, όταν αφορά σύντομο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να διαταράξει την εσωτερική διοίκηση του ενδιαφερόμενου θεσμικού οργάνου οσάκις αυτό οφείλει να προσφύγει στην εν λόγω επιτροπή ή σε άλλα όργανα η σύνθεση των οποίων εξαρτάται από αυτήν, όπως είναι για παράδειγμα η επιτροπή ίσης εκπροσωπήσεως για τις προαγωγές, η επιτροπή εκθέσεων αξιολογήσεως και η επιτροπή κοινωνικών μέτρων.

Συναφώς, σε περιπτώσεις όπου η αμφισβήτηση της εκλογής της εν ενεργεία επιτροπής προσωπικού βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο ότι η εφορευτική επιτροπή παρέτεινε για δεύτερη φορά τον χρόνο ψηφοφορίας προκειμένου να επιτευχθεί η απαρτία, αντί να οργανώσει δεύτερο γύρο ψηφοφορίας ο οποίος θα επέτρεπε την επικύρωση των εκλογών στη βάση μιας απλής πλειοψηφικής συμμετοχής, πρέπει να σταθμιστεί, ακόμη και αν αυτή αμφισβητείται, η ευρεία και ενεστώσα αντιπροσωπευτικότητα της νέας επιτροπής προσωπικού σε σχέση με την παρωχημένη και μειωμένη αντιπροσωπευτικότητα της προηγούμενης επιτροπής και να κριθεί ότι το συμφέρον του ενδιαφερόμενου θεσμικού οργάνου να διαθέτει ένα όργανο εκπροσωπήσεως σύγχρονο του προσωπικού και πλήρως λειτουργικό, επιφορτισμένο να διασφαλίζει τη συνεχή επαφή με το προσωπικό και να συνεργάζεται για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών, υπερισχύει του συμφέροντος του εκλογέα.

(βλ. σκέψεις 37 έως 40)