Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 27.10.2015 – Labiri v. alueiden komitea

(Asia F-81/14)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Vuoden 2013 ylennyskierros – Päätös olla ylentämättä kantajaa – Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohta – Ansioiden vertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vassilliki Labiri (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat J.-N. Louis, D. de Abreu Caldas ja R. Metz, sitten asianajajat J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke ja T. Van Lysebeth)

Vastaaja: Euroopan unionin alueiden komitea (asiamiehet: J. C. Cañoto Argüelles ja S. Bachotet, avustajinaan aluksi asianajajat B. Cambier ja G. Ladrière, sitten asianajajat B. Cambier ja T. Cambier)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös olla ylentämättä kantajaa ylempään palkkaluokkaan (AD 13) alueiden komitean (AK) vuoden 2013 ylennyskierroksella.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Vassilliki Labiri vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin alueiden komitean oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 388, 3.11.2014, s. 32.