Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Sø- og Handelsretten [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Post Danmark A/S kontra Konkurrencerådet

(C-23/14. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EK 82. cikk – Erőfölénnyel való visszaélés – A tömeges postai küldemények kézbesítésének piaca – Címzett reklámküldemények – Visszamenőleges hatályú árengedményrendszer – Kiszorító hatás – A megegyező hatékonyságú versenytárs kritériuma – A versenyellenes hatás valószínűsége és komoly jellege)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Sø- og Handelsretten

Az alapeljárás felei

Felperes: Post Danmark A/S

Alperes: Konkurrencerådet

Rendelkező rész

Annak meghatározásához, hogy egy erőfölényben lévő vállalkozás által bevezetett olyan árengedményrendszer, mint amelyről az alapügyben szó van, az EK 82. cikket sértő kiszorító hatással rendelkezhet-e, az ügy összes körülményét meg kell vizsgálni, különösen az árengedmény adásának feltételeit és módjait, az érintett vállalkozás erőfölényének terjedelmét és az érintett piac sajátos versenyfeltételeit. Az a körülmény, hogy az említett árengedményrendszer a piacon megtalálható ügyfélkör nagy részét lefedi, hasznos információval szolgálhat e gyakorlat jelentőségéről és piacra kifejtett hatásáról, mivel megerősítheti a versenyellenes kiszorító hatás valószínűségét.A „megegyező hatékonyságú versenytárs” kritériumának alkalmazása nem jelenti valamely árengedményrendszer visszaélésszerű jellegének az EK 82. cikkre tekintettel való megállapításának elengedhetetlen feltételét. Egy olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van, a „megegyező hatékonyságú versenytárs” kritériumának alkalmazása irreleváns.Az EK 82. cikket úgy kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás által alkalmazott olyan árengedményrendszer, mint amelyről az alapügyben szó van, e cikk hatálya alá tartozzon, a versenyellenes hatásának valószínűnek kell lennie, anélkül, hogy bizonyítani kellene a komoly vagy érzékelhető jellegét.

____________

1 HL C 78., 2014.3.15.