Language of document :

2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sø- og Handelsretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Post Danmark A/S / Konkurrencerådet

(Byla C-23/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – EB sutarties 82 straipsnis – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Masinių pašto siuntų platinimo rinka – Tiesioginės reklaminės pašto siuntos – Atgaline data taikomų nuolaidų sistema – Išstūmimo poveikis – Tokio pat produktyvaus konkurento kriterijus – Antikonkurencinio poveikio tikimybės laipsnis ir sunkumas)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sø- og Handelsretten

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Post Danmark A/S

Atsakovė: Konkurrencerådet

Rezoliucinė dalis

1.    Nustatant, ar tokia nuolaidų sistema, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurią taiko dominuojančią padėtį užimanti įmonė, gali turėti išstūmimo iš rinkos poveikį ir taip pažeisti EB sutarties 82 straipsnį, reikia išnagrinėti visas bylos aplinkybes, visų pirma nuolaidų suteikimo kriterijus ir sąlygas, atitinkamos įmonės dominavimo apimtį ir specifines konkurencijos atitinkamoje rinkoje sąlygas. Tai, kad minėta nuolaidų sistema taikoma daugumai rinkos vartotojų, gali būti naudinga informacija, vertinant tokios praktikos svarbą ir poveikį rinkai, ir padidinti antikonkurencinio išstūmimo poveikio tikimybę.2.    Vadinamojo tokio pat produktyvaus konkurento kriterijaus taikymas nėra būtina sąlyga, kad nuolaidų sistema būtų pripažinta piktnaudžiavimu pagal EB sutarties 82 straipsnį. Tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, vadinamojo tokio pat produktyvaus konkurento kriterijaus taikymas neturi reikšmės.3.    EB sutarties 82 straipsnį reikia aiškinti taip: tam, kad patektų į šio straipsnio taikymo sritį, tokios dominuojančią padėtį užimančios įmonės taikomos nuolaidų sistemos, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, antikonkurencinis poveikis turi būti tikėtinas, tačiau nebūtina įrodyti, kad jis yra stiprus ir juntamas.

____________

1 OL C 78, 2014 3 15.