Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Sø- og Handelsretten - Danemarca) - Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Cauza C-23/14)1

(Trimitere preliminară – Articolul 82 CE – Abuz de poziție dominantă – Piața distribuirii trimiterilor poștale în masă – Publicitate prin poștă – Sistem de rabaturi retroactiv – Efect de excludere – Criteriul concurentului la fel de eficient – Gradul de probabilitate și caracterul grav al unui efect anticoncurențial)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Sø- og Handelsretten

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Post Danmark A/S

Pârât: Konkurrencerådet

Dispozitivul

Pentru a stabili dacă un sistem de rabaturi precum cel în discuție în litigiul principal, pus în aplicare de o întreprindere aflată în poziție dominantă, poate avea un efect de excludere pe piață, cu încălcarea articolului 82 CE, trebuie examinate toate împrejurările speței, în special criteriile și modalitățile de acordare a rabaturilor, întinderea poziției dominante a întreprinderii vizate și condițiile speciale de concurență de pe piața relevantă. Împrejurarea că sistemul de rabaturi respectiv acoperă majoritatea clienților de pe piață poate constitui o indicație utilă privind importanța acestei practici și a impactului său asupra pieței, putând să întărească probabilitatea unui efect de excludere anticoncurențial.Aplicarea criteriului numit „al concurentului la fel de eficient” nu constituie o condiție indispensabilă pentru constatarea caracterului abuziv al unui sistem de rabaturi în raport cu articolul 82 CE. Într-o situație precum cea din cauza principală, aplicarea criteriului numit „al concurentului la fel de eficient” este lipsită de relevanță.Articolul 82 CE trebuie interpretat în sensul că, pentru a intra în domeniul de aplicare al acestui articol, efectul anticoncurențial al unui sistem de rabaturi aplicat de o întreprindere aflată în poziție dominantă precum cel în discuție în litigiul principal trebuie să fie probabil, fără a fi necesar să se demonstreze că prezintă un caracter grav sau semnificativ.

____________

1     JO C 78, 15.3.2014.