Language of document : ECLI:EU:T:2015:258

Üldkohtu (esimene koda) 5. mai 2015. aasta otsus – Skype vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Sky ja Sky IP International (SKYPE)

(kohtuasi T‑184/13)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärk SKYPE taotlus– Varasem ühenduse sõnamärk SKY – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 2007/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b

1.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Hindamiskriteeriumid (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 17, 40 ja 50)

2.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Registreerimisest keeldumine üksnes liidu ühes osas esineva suhtelise keeldumispõhjuse tõttu (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punkt 18)

3.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Segiajamise tõenäosuse hindamine – Asjaomase avalikkuse kindlaksmääramine – Avalikkuse tähelepanu aste (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punkt 19)

4.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Sõnamärgid SKYPE ja SKY (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 22, 26, 34, 65 ja 66)

5.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Varasema kaubamärgi keskmisest tugevam eristusvõime – Hindamiskriteeriumid (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 42 ja 43)

6.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Hindamiskriteeriumid – Kahe kaubamärgi kooseksisteerimine teataval turul (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punkt 60)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 30. jaanuari 2013. aasta otsuse (asi R 121/2011‑4) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust ühelt poolt British Sky Broadcasting Group plc ja Sky IP International Ltd ning teiselt poolt Skype Ultd vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Skype Ultd kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Sky plc ja Sky IP International Ltd kohtukulud.