Language of document : ECLI:EU:T:2015:258

Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 5 maja 2015 r. –
Skype/OHIM – Sky i Sky IP International (SKYPE)

(sprawa T‑184/13)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SKYPE – Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SKY – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

1.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Kryteria oceny [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 17, 40, 50)

2.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Odmowa rejestracji w przypadku zaistnienia względnej podstawy odmowy rejestracji, również ograniczonej do części Unii [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 18)

3.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Ustalenie właściwego kręgu odbiorców – Poziom uwagi odbiorców [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 19)

4.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Słowne znaki towarowe SKYPE i SKY [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 22, 26, 34, 65, 66)

5.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego – Kryteria oceny [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 42, 43)

6.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Kryteria oceny – Współistnienie na określonym rynku dwóch znaków towarowych [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 60)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 stycznia 2013 r. (sprawa R 121/2011‑4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między British Sky Broadcasting Group plc i Sky IP International Ltd z jednej strony a Skype Ultd z drugiej strony

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Skype Ultd pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Sky plc i Sky IP International Ltd.