Language of document : ECLI:EU:T:2015:259

Sodba Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 5. maja 2015 –
Skype/UUNT – Sky in Sky IP International (SKYPE)

(Zadeva T‑183/13)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti SKYPE – Prejšnja besedna znamka Skupnosti SKY – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“

1.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Merila presoje (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točke 17, 40, 50.)

2.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Zavrnitev registracije ob obstoju relativnega razloga za zavrnitev, tudi če je omejen na del Unije (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točko 18.)

3.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Presoja verjetnosti zmede – Določitev upoštevne javnosti – Raven pozornosti javnosti (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točko 19.)

4.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Besedni znamki SKYPE in SKY (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točke 22, 26, 34, 65, 66.)

5.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Povečan razlikovalni učinek prejšnje znamke – Merila presoje (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točki 42, 43.)

6.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Merila presoje – Soobstoj dveh znamk na opredeljenem trgu (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točko 60.)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora UUNT za pritožbe z dne 30. januarja 2013 (zadeva R 2398/2010 4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama British Sky Broadcasting Group plc in Sky IP International Ltd na eni strani ter družbo Skype Ultd na drugi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Skype Ultd nosi svoje stroške in stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) ter družb Sky plc in Sky IP International Ltd.