Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Laufen - Germania) – Procedură penală împotriva lui Gavril Covaci

(Cauza C-216/14)1

(Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2010/64/UE – Dreptul la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale – Limba în care se desfășoară procedura – Ordonanță penală privind obligarea la plata unei amenzi – Posibilitatea formulării unei opoziții într-o altă limbă decât cea a procedurii – Directiva 2012/13/UE – Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale – Dreptul de a fi informat cu privire la acuzare – Notificarea unei ordonanțe penale – Modalități – Desemnare obligatorie a unui mandatar de către persoana suspectată – Termen de opoziție care curge de la data notificării mandatarului)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Laufen

Partea din procedura penală principală

Gavril Covaci

Dispozitivul

Articolele 1-3 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei legislații naționale, precum cea în discuție în litigiul principal, care, în cadrul unei proceduri penale, nu permite persoanei care face obiectul unei ordonanțe penale să formuleze o opoziție în scris împotriva acestei ordonanțe într-o altă limbă decât cea în care se desfășoară procedura, deși această persoană nu stăpânește această din urmă limbă, cu condiția ca autoritățile competente să nu considere, conform articolului 3 alineatul (3) din această directivă, că, având în vedere procedura în cauză și împrejurările speței, o asemenea opoziție constituie un document esențial.Articolul 2, articolul 3 alineatul (1) litera (c) și articolul 6 alineatele (1) și (3) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei legislații a unui stat membru, precum cea în discuție în litigiul principal, care, în cadrul unei proceduri penale, impune persoanei acuzate care nu are reședința în acest stat membru să desemneze un mandatar în vederea notificării unei ordonanțe penale care o privește, cu condiția ca această persoană să beneficieze în mod efectiv de integralitatea termenului acordat pentru a formula o opoziție împotriva ordonanței menționate.

____________

1     JO C 253, 4.8.2014.