Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Laufen - Nemčija) – kazenski postopek zoper Gavrila Covacija

(Zadeva C-216/14)1

(Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva 2010/64/EU – Pravica do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih – Jezik postopka – Kaznovalni nalog, s katerim je naložena globa – Možnost vložitve ugovora v jeziku, ki ni jezik postopka – Direktiva 2012/13/EU – Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku – Pravica do obveščenosti o obdolžitvah – Vročitev kaznovalnega naloga – Podrobna pravila – Obvezno imenovanje pooblaščenca s strani obdolženca – Rok za vložitev ugovora, ki teče od vročitve pooblaščencu)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Laufen

Stranka v kazenskem postopku v glavni stvari

Gavril Covaci

Izrek

Člene od 1 do 3 Direktive 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, ki v okviru kazenskega postopka osebi, zoper katero je bil izdan kaznovalni nalog, ne dovoljuje, da bi zoper ta nalog vložila pisni ugovor v jeziku, ki ni jezik postopka, čeprav ta oseba ne obvlada jezika postopka, če pristojni organi v skladu s členom 3(3) te direktive ne štejejo, da je tak ugovor, glede na zadevni postopek in okoliščine zadeve, bistveni dokument.2.    Člene 2, 3(1)(c) ter 6(1) in (3) Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni zakonodaji države članice, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, ki v okviru kazenskega postopka obdolžencu, ki ne prebiva v tej državi članici, nalaga, da imenuje pooblaščenca zaradi vročitve kaznovalnega naloga, ki bo izdan zoper njega, pod pogojem, da ima ta obdolženec dejansko na voljo celoten rok, predpisan za vložitev ugovora

zoper ta nalog.

____________

1 UL C 253, 4.8.2014.