Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Ισπανία) στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 – Ramón Margarit Panicello κατά Pilar Hernández Martínez

(Υπόθεση C-503/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτών: Ramón Margarit Panicello

Καθής: Pilar Hernández Martínez

Προδικαστικά ερωτήματα

Αντίκεινται τα άρθρα 34, 35, 207, παράγραφοι 2, 3 και 4 του νόμου 1/2000 [περί της πολιτικής δικονομίας], που διέπει τη διοικητική διαδικασία για την καταβολή των αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών πληρεξουσίων, στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 , καθόσον δεν υφίσταται δυνατότητα δικαστικού ελέγχου;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, είναι ο δικαστικός γραμματέας, στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 34 και 35 του νόμου 1/2000, «δικαστήριο», κατά το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Αντίκεινται τα άρθρα 34 και 35 του νόμου 1/2000 στα άρθρα 6, παράγραφος 1 και 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ2 και στα άρθρα 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, 11 και 12 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ3 , καθόσον αποκλείουν τον αυτεπάγγελτο έλεγχο τυχόν καταχρηστικών συμβάσεων ή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που περιέχουν οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ δικηγόρων και φυσικών προσώπων τα οποία δρουν για σκοπούς άσχετους προς την επαγγελματική τους δραστηριότητα;Αντίκεινται τα άρθρα 34 και 35 του νόμου 1/2000 στα άρθρα 6, παράγραφος 1, 7, παράγραφος 2 και [σημείο 1, στοιχείο π΄, του παραρτήματος] της οδηγίας [93/13/ΕΟΚ], καθόσον αποκλείουν, για τους σκοπούς της επιλύσεως της διαφοράς, τη διεξαγωγή αποδείξεων στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας για την καταβολή των αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών πληρεξουσίων (jura de cuentas);

____________

1     ΕΕ 2000, C 364, σ. 1.     Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτέ

ς (ΕΕ L 95, σ. 29).     Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») (ΕΕ L 149, σ. 22).