Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. rujna 2015. uputio Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Španjolska) – Ramón Margarit Panicello protiv Pilar Hernández Martínez

(predmet C-503/15)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ramón Margarit PanicelloTuženica: Pilar Hernández MartínezPrethodna pitanjaJesu li članci 34., 35., 207. stavci 2. i 4. Zakona 1/2000 koji uređuju upravni postupak za naplatu pristojbi (jura de cu

cial del Juzgado de Violencia sobre

la Mujer de Terra

ssaStranke glavnog postupkaTužitelj: Ramón Margarit PanicelloTuženica: Pilar Hernández MartínezPrethodna pitanjaJesu li članci 34., 35., 207. stavci 2. i 4. Zakona 1/2000 koji uređuju upravni postupak za naplatu pristojbi (jura de cuentas) protivni članku 47.

Povelje Europske unije o temeljnim pravima jer isključuju mogućnost sudskog nadzora? U slučaju potvrdnog odgovora:Je li Secretario Judicial u sk

lopu postupka iz članaka 34. i 35. Zakona 1/2000 „sud“ u smislu članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije?Jesi li članci 34. i 35. Zakona 1/2000 protivni članku 6. stavku 1. i članku 7. stavku 2. Direktive 93/13/EEZ kao i članku 6. stavku 1. točki (d) i člancima 11. i 12. Direktive 2005/29/EZ jer zabranjuju da se po službenoj dužnosti provjeri postoje li eventualno nepoštene odredbe ili poslovna p

raksa u ugovorima između odvjetnika i fizičkih osoba koje nastupaju izvan okvira svojeg obrta, poduzeća i profesije?Jesu li članci 34. i 35. Zakona 1/2000 protivni članku 6. stavku 1. i članku 7. stavku 2. Direktive 93/13/EEZ kao i točki 1. podtočki (q) Priloga toj direktivi jer u upravnom postupku za naplatu pristojbi onemogućuje izvođenje dokaza za potrebe rješenja spora?

____________

1     SL 2000, C 364, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 104.)     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima    SL L 95, str. 29. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)     Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi”)    SL L 149, str. 22. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 101.)