Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2015. uputio Obvodní soud pro Prahu 6 (Češka Republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška protiv Travel Service a.s.

(predmet C-315/15)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Obvodní soud pro Prahu 6

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Marcela Pešková, Jiří Peška

Tuženik: Travel Service a.s.

Prethodna pitanja

Je li sudar zrakoplova s pticom „događaj“ u smislu točke 22. presude Suda u predmetu Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771 (u daljnjem tekstu: presuda Wallentin-Hermann) ili je riječ o „izvanrednim okolnostima“ u smislu uvodne izjave 14. Uredbe (EZ) br. 261/20041 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/912 (u daljnjem tekstu: Uredba) ili ga pak nije moguće podvesti ni pod jedan od tih pojmova?

Ako je kod sudara zrakoplova s pticom riječ o „izvanrednim okolnostima“ u smislu uvodne izjave 14. Uredbe, treba li smatrati da su preventivno-nadzorni sustavi, postavljeni osobito oko zračnih luka (poput zvučnih rastjerivača ptica, suradnje s ornitolozima, uklanjanja mjesta na kojima se ptice uobičajeno okupljaju ili lete, uporabe svjetlosnih rastjerivača itd.) „odgovarajuće mjere“ koje zračni prijevoznik treba poduzeti kako bi izbjegao takav sudar? Što je u ovom slučaju „događaj“ u smislu točke 22. presude Wallentin-Hermann?

Ako je sudar zrakoplova s pticom “događaj” u smislu točke 22. presude Wallentin-Hermann, može li se smatrati da je ujedno i “događaj” u smislu uvodne izjave 14. Uredbe i može li se u tom slučaju smatrati da skup tehničkih i administrativnih mjera koje zračni prijevoznik treba provesti nakon sudara zrakoplova s pticom koji nije prouzročio štetu na zrakoplovu čini „izvanredne okolnosti“ u smislu uvodne izjave 14. Uredbe?Ako skup tehničkih i administrativnih mjera poduzetih nakon sudara zrakoplova s pticom koji ipak nije prouzročio štetu na zrakoplovu čini „izvanredne okolnosti“ u smislu uvodne izjave 14. Uredbe, je li dopušteno kao „odgovarajuće mjere“ od zračnog prijevoznika zahtijevati da prilikom planiranja letova uzme u obzir rizik da će biti potrebno poduzeti takve tehničke i administrativne mjere nakon sudara zrakoplova s pticom i da to predvidi u redu letenja?Kako treba tumačiti obvezu zračnog prijevoznika da plati odštetu, kako je propisana člankom 7. Uredbe, ako do kašnjenja nije došlo samo zbog administrativnih i tehničkih mjera poduzetih nakon sudara zrakoplova s pticom koji nije prouzročio štetu na zrakoplovu, nego u većem opsegu i zbog otklanjanja tehničkog problema koji nema veze s tim sudarom?

____________

1 SL L 46, 17. 2. 2004., str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.) SL L 36, 8. 2. 1991., str. 5.